Try to Make Your Dream Come TrueInquiriesCenter for International Exchange
0120-106-121 (toll-free within Japan)
+81-3-3732-8411 (from overseas)

Nihon Kogakuin College (Kamata Campus)
5-23-22 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 144-8655

Nihon Kogakuin College of Hachioji
1404-1 Katakukra-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-0983

Nihon Kogakuin College of Hokkaido
184-3 Satsunai-cho, Noboribetsu-shi, Hokkaido 059-8601

Tokyo University of Technology
1404-1 Katakukra-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-0982

Katayanagi Institute
5-23-22 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 144-8650